گرافیک

پوستر/بروشور/

گرافیک

پوستر/بروشور/

7Learn

۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰ • مصطفی چمران
 • ۱
 • ۰

شبکه

بسم الله الرحمن الرحیمشبکه های کامپیوتری , مجموعه ای از کامپیوتر های مستقل و متصل به یکدیگرند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل اطلاعات میکنند مستقل بودن کامپیوتر ها بدین معناست که هر کدام دارای واحد های کنترلی و پردازشی مجزا بوده و نبود یکی بر دیگری تاثیر گذار نیست


نویسنده :  رضا رمضانی

http://ramezani-cs.blogfa.com

 • مصطفی چمران
 • ۱
 • ۰

تعصب دینی

تعصب دینی

 • مصطفی چمران
 • ۱
 • ۰

مقاومت


صریح میگوییم

 • مصطفی چمران
 • ۱
 • ۰

کهف الشهدا

کهف الشهدا


کهف الشهدا

 • مصطفی چمران
 • ۰
 • ۰

مسئله غزه

00001غزه مقاومت

 • مصطفی چمران
 • ۱
 • ۰

GAZA

 • مصطفی چمران